دسته‌ها
پلانگذرای شهری

مسائل شریر در پلانگذاری؛ هفت ویژگی‌ اساسی

مسائل شاید در پلانگذاری

از آنجایی که زندگی اجتماعی بسیار پیچیده است و سیاست‌گذاری‌ها و پلانگذاری های مرتبط با آن از این پیچیدگی پیروی می‌کند، پلانگذاران شهری با مسائل ساده مواجه نیستند. مسائلی که در این محدوده و در مقابل آن‌ها قرار می‌گیرند مباحث و مسائل مغلقِ هستد که رتیل و وبر از آن‌ها به عنوان مسائل شریر یاد می‌کنند.

دسته‌ها
پلانگذرای شهری

ویژگی‌های پلانگذاری؛ ده ویژگی که همیشه باید در نظر داشت

ویژگی‌های پلانگذاری

آیا ویژگی‌های پلانگذاری را در پلان‌تان در نظر گرفته‌اید؟ چک‌لیست را ببینید (مشاهده | دانلود)

از آنجایی که تفاوت بین «پلانگذاری» و «عدم پلانگذاری» وجود دارد، می‌توان موضوع ویژگی‌های پلانگذاری را مطرح کرد که به این تفاوت‌ها می‌پردازد.

دانستن این تفاوت‌ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از پلانگذاری پیدا کنیم و بفهمیم که هر سندی مکتوب را نمی‌توان پلانگذاری حساب کرد. برای پلانگذاری ویژگی‌های زیادی در نظر گرفته شده است که ما ۱۰تای آنرا ذیلاً آورده‌ایم.

دسته‌ها
پلان‌های انکشاف شهری نقشه‌راه

پلان‌های انکشاف شهری

از طریق پلان‌های انکشاف شهری، رشد و تغییرات شهرها را طوری هدایت کرد که بازدهی حداکثری را برای شهروندان در زمان حال و آینده داشته باشد.

در مجموعه مطالب وبسایت شهر هوشمند مرتبط با پلان‌های انکشاف شهری [در ایران: طرح‌های توسعه شهری] به تعریف، توضیح و به‌کارگیری پلان‌های انکشاف شهری برای توسعه شهرهای پویا و پایدار پرداخته می‌شود.