دسته‌ها
پارک و فضای سبز نقشه‌راه

پارک‌ها و فضای سبز شهری

پارک و فضای سبز شهری

☑ این بخش چِک‌لیست دارد. (i)

شهرها پیچیده‌ترین و متنوع‌ترین انعکاس زندگی اجتماعی آدم‌ها را در خود دارند. بدون وجود سیستم مدیریت شهری نظام شهری از هم می‌پاشد. مدیریت شهری به پیش‌بینی و پلانگذاری رشد و انکشاف آینده شهر می‌پردازد و نیز، مشکلات و مسایل فعلی شهر را حل می‌کند.

فضای سبز و پارک‌های شهری یکی از عناصر مهم شهری و یکی از عوامل اساسی در زندگی شهروندان است؛ مسئله‌ی زمان حال و همچنان برای آینده. آنچه که در ادامه می‌خوانید نقشه‌راهی یادگیری طرح و دیزاین پارک‌ها و فضای سبز شهری است.