دسته‌ها
پلان‌های انکشاف شهری نقشه‌راه

پلان‌های انکشاف شهری

از طریق پلان‌های انکشاف شهری، رشد و تغییرات شهرها را طوری هدایت کرد که بازدهی حداکثری را برای شهروندان در زمان حال و آینده داشته باشد.

در مجموعه مطالب وبسایت شهر هوشمند مرتبط با پلان‌های انکشاف شهری [در ایران: طرح‌های توسعه شهری] به تعریف، توضیح و به‌کارگیری پلان‌های انکشاف شهری برای توسعه شهرهای پویا و پایدار پرداخته می‌شود.